PCSnews

حفظ کرامت انسانی زندانیان تا عفو محکومان امنیتی؛ نگاهی به زندانبانی دستگاه قضائی

بازدید از زندان‌های سراسر کشور، ایجاد شرایط بازاجتماعی شدن زندانیان و اشتغال آنها، از اقدامات قوه قضائیه در یک سال اخیر در حوزه زندانبانی بوده است.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید